ఏ అవార్డు దేనికి ?

1) దాదా సాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు - సినిమా రంగం
2) శంకర్ అవార్డు   - భారతీయ తత్వశాస్త్రం, సంస్కృతి, కళలు
3) కబీర్ సమ్మాన్ - సామాజిక సేవ, మత సామరస్యం
4) అంతర్జాతీయ గాంధీ శాంతి బహుమతి - గాంధీ బాటలో నడుస్తూ ఆర్థిక, సామాజిక, రాజకీయాల్లో కృషి చేసిన వారికి
5) భారత రత్న - దేశానికి సేవ చేసిన వారికిచ్చే అత్యున్నత అవార్డు
6) పద్మ భూషణ్ - దేశంలో మూడో అత్యున్నత అవార్డు
7) పద్మ విభూషణ్ - దేశంలో రెండో అత్యున్నత అవార్డు ప్రభుత్వ సర్వీసులతో పాటు ఇతర రంగాల్లో సేవ చేసినవారికి ఇచ్చేది
8) పద్మ శ్రీ - పరిశ్రమలు, సామాజిక సేవ, విద్య, సాహిత్యం, కళలు, సైన్స్, మెడికల్, స్పోర్ట్స్, ప్రజా సంబంధాల్లో సేవ చేసిన వారికి ఇచ్చేది
9) ద్రోణాచార్య అవార్డు - క్రీడాకారులకు శిక్షణ ఇచ్చే గురువులకు
10) ధ్యాన్ చంద్ - దేశంలోనే క్రీడల్లో ప్రతిభ కనబరచిన వారికి లైఫ్ టైమ్ ఎచీవ్ మెంట్ అవార్డు
11) రాజీవ్ గాంధీ ఖేల్ రత్న - క్రీడల్లో దేశంలో అత్యున్నత అవార్డు
12) జ్ఞాన్ పీఠ్ అవార్డు - సాహిత్యంలో
13) వ్యాస్ సమ్మాన్ - హిందీ భాషా సాహిత్యం
14) సరస్వతీ సమ్మాన్ - రాజ్యాంగంలోని షెడ్యూల్ VIIకింద గుర్తించిన భాషల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచిన వారికి
15) పరమ్ వీర్ చక్ర - యుద్ధంలో దేశం కోసం ప్రాణత్యాగం చేసిన సైనికులకు ఇచ్చే దేశంలోనే అత్యన్నత అవార్డు
16) మహావీర్ చక్ర - ఆర్మీ, నేవీ, ఎయిర్ ఫోర్స్ ల్లో పనిచేసే సైనికుల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరిచేవారికి ఇచ్చేది
17) వీర్ చక్ర - దేశంలో రెండో అత్యున్నత సైనిక అవార్డు
18) అశోక్ చక్ర - దేశం కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన లేదా ప్రాణాలకు తెగించిన పోరాడిన వీర జవాన్లకు ఇచ్చేది
19) అర్జున్ అవార్డు - క్రీడా రంగం
20) కళింగ అవార్డు - సైన్స్ రంగం
21) ధన్వంతరి అవార్డు - మెడికల్ సైన్సెస్
22) భట్నానగర్ - సైన్స్ రంగం
23) వాచస్పతి సమ్మాన్ - సంస్కృత సాహిత్యం

SI/PC/VRO/GR.IV ప్రింటెడ్ మెటీరియల్, మాక్ టెస్టులు
https://telanganaexams.com/mockmaterial/