కోర్సుల్లో జాయిన్ అవ్వండి ! కొలువు కల సాకారం చేసుకోండి !!

కోర్సుల్లో జాయిన్ అవ్వండి ! కొలువు కల సాకారం చేసుకోండి !!

హాయ్ ఫ్రెండ్స్
మన Telangana Exams plus appలో అందుబాటులో ఉన్న కోర్సులు. ప్రతి వారం కొత్త టెస్టులు, కరెంట్ ఎఫైర్స్, Current Affairs related Polity, Economy, Disaster Environment లాంటి టెస్టులు అప్ డేట్ చేస్తున్నాం. తెలంగాణ పోలీస్ ఉద్యోగాలకు గ్రాండ్ టెస్టులు pdf లో ఇస్తున్నాం. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నవాళ్ళు జాయిన్ అవ్వండి.  ఈ కింద ఇచ్చిన లింకుల ద్వారా నేరుగా కోర్సులో జాయిన్ అవ్వొచ్చు

CHAPTER WISE MOCK TESTS + GRAND TESTS 

CRASH COURSE-25 DAYS: తెలంగాణ పోలీస్- SI/PC PRELIMS
https://web.classplusapp.com/newApp/store/course/199804?section=overview

తెలంగాణ పోలీస్ సబ్ ఇన్సెపెక్టర్స్ ( TS SIs) TM కోర్స్
https://web.classplusapp.com/newApp/store/course/87662?section=overview

తెలంగాణ పోలీస్ కానిస్టేబుల్స్ (TM) ONLINE MOCK&GRAND TEST SERIES
https://web.classplusapp.com/newApp/store/course/176933?section=overview

GROUP 1 GS (PRELIMS ) (TM) - EXCLUSIVE ONLINE MOCK & GRAND TESTS
https://web.classplusapp.com/newApp/store/course/87687?section=overview

TSPSC GROUP.2 NEW BATCH - TM కోర్స్ 4PAPERS
https://web.classplusapp.com/newApp/store/course/176632?section=overview

TSPSC గ్రూప్ 4 ( MOCK & GRAND TESTS)
https://web.classplusapp.com/newApp/store/course/51853?section=overview

SINGARENI JOBS - JUNIOR ASSISTANTS (ENGLISH MEDIUM)
https://web.classplusapp.com/newApp/store/course/72388?section=overview

NON STOP కరెంట్ ఎఫైర్స్ కోర్స్ (తెలుగు మీడియం)Rs.100 only
https://web.classplusapp.com/newApp/store/course/114635?section=overview