సింధు నాగరికత

1) సింధూ నాగరికత ఎప్పుడు బయటపడింది ? దాని తవ్వకాలకు నాయకత్వం వహించింది ఎవరు
జ: 1921లో సర్ జాన్ మార్షల్ ఆధ్వర్యంలో
2) భారత దేశపు మొదటి సర్వే జనరల్ ఎవరు ?
జం సర్ జాన్ మార్షల్
3) సర్ జాన్ మార్షల్ (ఫాక్ చరిత్ర పితామహుడు) రాసిన పుస్తకం పేరేంటి ?
జ: మెహంజోదారో అండ్ ది ఇండస్ సివిలైజేషన్
4) దేశంలో సింధు నాగరికత ప్రదేశాలు ఎక్కువగా ఎక్కడ బయటపడ్డాయి ?
జ: గుజరాత్ లో
5) మొదటిసారి సింధు తవ్వకాల్లో బయటపడిన ప్రాంతం ఏది ?
జ: హరప్పా (1921లో)
6) రాగి, తగరంల మిశ్రమం ఉన్న నాగరికత ఏది ?
జ: కాంస్య యుగ నాగరికత
7) మెసపటోమియా నాగరికత ఏ నదుల మద్య పుట్టింది?
జ. యాప్రటీస్ - టైగ్రిస్.
8) ఈజిప్టు నాగరికత ఏ నది తీరాన తెలిసింది?
జ. నైలు నది
9) సింధు నాగరికతలో ప్రముఖమైనది ఏది ?
జ. పట్టణ నాగరికత.
10) సింధు నాగరికతలో ముఖ్యమైన ఓడరేవు ఏది?
జ : లోధోల్
11) సింధు ప్రజలు ఏ దేవుడిని ఆరాధించేవారు?
జ : పశుపతి మహాదేవుడు (శివుడు), అమ్మతల్లి
12) సింధువుల లిపి ఏంటి ? దీనిని ఏమని పిలుస్తారు ?
జ: బొమ్మల లిపి లేదా సర్పలిపి
13) సింధు నాగరికత నగరాలన్నింటిలో అతి పెద్ద నగరం ఏది?
జ: మెహంజదారో.
14) హరాప్పా నగరానికి గల ఇంకొక పేరు ఏమిటి?
జ. ధాన్యాగారాల నగరం.
15) మొహంజదారో అనగా ఏమిటి?
జ. మృతదేహాల దిబ్బ.
16) లోధాల్ గల ఇంకొక పేరు ఏమిటి?
జ. కాస్మోపాలిటన్ సిటీ.
17) సింధు ప్రజలకు తెలియని లోహం ఏది ?
జ : ఇనుము.
18) భారతదేశంలో అతి పురాతన నాగరికత ఏది?
జ. సింధు నాగరికత.
19) రక్షణ గోడ కోట లేని ఏకైక నగరం ఏది ?
జ: చాన్హుదారో
20) రోడ్ల నిర్మాణం చదరంగాన్ని పోలి ఉండేది గ్రిడ్ వ్యవస్థ. ఇది లేని నగరం ఏది ?
జ: బన్వాలీ
21) భూగర్భ మురుగు నీరు వ్యవస్థ కలిగిన నగరం ఏది ?
జ: బన్వాలీ
22) గ్రిడ్ వ్యవస్థలో నిర్మించిన ఏకైక నగరం ఏది ? అలాగే కట్టడానికి ఉదాహరణ ?
జ: చండీగఢ్ నగరం, తాజ్ మహల్
23) సిందు నాగరికత కాలంలో ఏ వ్యవస్థ ఉండేది ?
జ: మాతృ స్వామ్య వ్యవస్థ
24) సింధు ప్రజల ప్రధాన పంటలు ఏవి ?
జ: గోధుమ, బార్లీ, వరి, నువ్వులు, పత్తి
25) సింధు ప్రజలకు గుర్రం గురించి తెలియదని అంటారు. కానీ గుర్రం ఆనవాళ్ళు ఎక్కడ దొరికాయి ?
జం లోథాల్ (టెర్రకోట గుర్రం బొమ్మ), సుర్కోటడ (గుర్రం అస్థిపంజరం)
26) ప్రపంచంలో మొదటిసారిగా వెండిని వాడిన వారెవరు?
జ: సింధు ప్రజలు
27) సింధు ప్రజలు తూకాల్లో ఏ గుణిజాలను వాడేవారు ?
జ: 16 గుణిజాలు
28) సింధూ నాగరికత ఆర్యుల దండయాత్రతో అంతమైందని ఎవరు చెప్పారు ?
జ: మార్టిమర్ వీలర్ (1945) ఇండియన్ సివిలైజేషన్ పుస్తకంలో
29) జీఎఫ్ డేల్స్ ప్రకారం 7 సార్లు అంతమై పునర్ నిర్మించిన పట్టణం ఏది ?
జ: మొహంజోదారో
30) సింధు నాగరాల్లో రాతి వాడకం ఎక్కడ కనిపించింది ?
జ: హరప్పా