జూనియర్ లైన్ మెన్ వీడియో కోర్సు

తెలంగాణలో జూనియర్ లైన్ మెన్ (TSSPDCL JLM) పోస్టులకు వీడియో కోర్సు
(Telangana Exams Plus యాప్ లో రెడీగా ఉంది)
PAPER A - ITI-Electrical Trade

PAPER B - General Knowledge

మొత్తం181 వీడియోలతో కోర్సు

ఈ కింది లింక్ ద్వారా కోర్సు purchase చేయొచ్చు.
https://atvqp.courses.store/201364?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp
(కోర్సు purchase చేసే ముందు Course overview, కంటెంట్ ఒకసారి పరిశీలించగలరు)

Telangana Exams plus యాప్ ను ఈ కింది లింక్ ద్వారా డౌన్లోడ్ చేసుకోండి
http://on-app.in/app/home/app/home?orgCode=atvqp

FRIENDS, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరైనా ITI చేసి జూనియర్ లైన్ మెన్ కు అప్లయ్ చేస్తుంటే ఈ లింక్ ని దయచేసి ఫార్వార్డ్ చేయగలరు.