జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శి (2ND PAPER) బుక్స్

జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శి (2ND PAPER) బుక్స్

జూనియర్ పంచాయతీ కార్యదర్శి ఎగ్జామ్ కి సంబంధించిన బుక్స్ గతంలో మన Telangana exams website నుంచి చాలా పుస్తకాలు సేల్ చేశాం. ప్రస్తుతం JPS (SPORTS) కేటగిరీ కింద అప్లయ్ చేసిన అభ్యర్థులకు 2nd paper కోసం మా దగ్గర ఇంకా మిగిలిన పుస్తకాలను అమ్ముతున్నాం. రూ.349 ఉన్న పుస్తకాన్ని రూ.150+ కొరియర్ లేదా పోస్టల్ ఛార్జీలు 30 కలిపి మొత్తం రూ.180 కి అమ్ముతున్నాం. స్టాక్ చాలా తక్కువగా ఉన్నాయి. ఎవరికైనా కావాలంటే ఈ కింది లింక్ ద్వారా ఇదే వెబ్ సైట్ లో పేమెంట్ చేసి కొనుగోలు చేయగలరు. గతంలో ఈ పుస్తకాలను కొన్నవారు 100% సక్సెస్ సాధించారు.

BOOKS కొనడానికి లింక్

https://telanganaexams.com/product-category/jps/