రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటు

1) భారత ప్రజా ప్రతినిధులతో రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటు చేయాలని ఏ సంవత్సరం జరిగిన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో తీర్మానించారు?
జ: 1918లో
2) రాజ్యాంగ పరిషత్ అనే భావనను మొదట వ్యక్తీకరించింది ఎవరు ?
జ: ఎం.ఎన్ రాయ్
3) స్వరాజ్ అనే పదాన్ని మొదట ఎవరు ఉపయోగించారు ?
జ: దాదా భాయ్ నౌరోజీ
4) 1921లో యంగ్ ఇండియా పత్రికలో ‘‘ భారత్ కు స్వాతంత్ర్యం అనేది భిక్ష కాదనీ, భారత ప్రజలు రాజకీయ భిక్షాటకులు కాదనీ, అది భారత ప్రజల స్వయం వ్యక్తీకరణ’’ అని ఎవరు అన్నారు ?
జ: మహాత్మాగాంధీ
5) 1924లో ఎవరి అధ్యక్షతన జరిగిన రౌండ్ టేబుల్ సమావేశంలో రాజ్యాంగ రచన ఆవశ్యకతను చెప్పారు ?
జ: మోతీలాల్ నెహ్రూ
( నోట్: మోతీలాల్ నెహ్రూయే తిరిగి 1928లో ఓ నివేదికను కూడా రూపొందించారు )
6) 1925లో బ్రిటీష్ పార్లమెంటులో కామన్ వెల్త్ ఆఫ్ ఇండియా బిల్లును ప్రవేశపెట్టి ... ఐర్లాండ్ ప్రజలకు లాగే భారతీయులకూ శాశ్వత ప్రాతిపదికపై హక్కులు కల్పించాలని ఎవరు సూచించారు ?
జ: అనీబిసెంట్
7) 1930లో ఎక్కడ జరిగిన ఇండియన్ నేషనల్ కాంగ్రెస్ సమావేశంలో ‘‘సంపూర్ణ స్వరాజ్’’ సాధనే లక్ష్యమని తీర్మానించారు ?
జ: లాహోర్ లో
8) లాహోర్ లో ఎవరి అధ్యక్షతన జరిగిన INC సమావేశంలో సంపూర్ణ స్వరాజ్ ను తీర్మానించారు ?
జ: జవహర్ లాల్ నెహ్రూ
9) 1930 జనవరి 1న ఏ నగరంలోని రావి నదీ తీరాన భారత స్వాతంత్ర్య త్రివర్ణ పతాకాన్ని జవహర్ లాల్ నెహ్రూ ఎగురవేశారు ?
జ: లాహోర్ లో
10) 1930 జనవరి 26 న ఏ దినోత్సవంగా జరుపుకోవాలని ఈ సమావేశంలోనే భారతీయ జాతీయ కాంగ్రెస్ నిర్ణయించింది ?
జ: ‘‘స్వరాజ్ దినం’’
11) 1934లో భారతీయులే స్వయంగా తమ రాజ్యాంగాన్ని తామే రూపొందించుకోవాలన్న భావనను వ్యక్తం చేసిన వారు ఎవరు ?
జ: కమ్యూనిస్ట్ నేత మానవేంద్రనాథ్ రాయ్
12) 1938లో ఎక్కడ జరిగిన కాంగ్రెస్ సమావేశం నెహ్రూ అభిప్రాయాన్ని తీర్మానించి ఆమోదించింది. ఓటు హక్కు ద్వారా ఎన్నికైన రాజ్యాంగ పరిషత్ ఉండాలని ప్రతిపాదించింది ?
జ: హరిపుర కాంగ్రెస్ సమావేశం
13) 1942లో ఎరి సిఫార్సులతో బ్రిటీష్ వారు మొదటిసారిగా రాజ్యాంగ పరిషత్ ఏర్పాటును గుర్తించారు ?
జ: క్రిప్సు ప్రతిపాదనలు
14) 1946లో ఏ సూచనలతో రాజ్యాంగ పరిషత్ ను ఏర్పాటు చేశారు ?
జ: కాబినెట్ మిషన్ ప్లాన్