మేం నిర్వహించే గ్రూప్ 2 లో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలంటే (video)

మేం నిర్వహించే గ్రూప్ 2 లో ఎందుకు జాయిన్ అవ్వాలంటే (video)

వెంటనే Telangana Exams plus యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి

https://play.google.com/store/apps/details?id=co.lynde.atvqp

కోర్సును నేరుగా ఇక్కడే కొనుగోలు చేయడానికి లింక్:
https://atvqp.courses.store/176632?utm_source%3Dother%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-webapp

( మీరు ఆల్రెడీ  గ్రూప్ 2 కోర్సులో జాయిన్ అయి ఉంటే... మీ స్నేహితులు, బంధువులతో పాటు... మీ సోషల్ మీడియా గ్రూపుల్లో ఫార్వార్డ్ చేయగలరు )