1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం

1) భారత రాజ్యాంగ నిర్మాణానికి చాలా ముఖ్యమైన చట్టంగా దేన్ని చెబుతారు ?
జ: 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం
2) బ్రిటీష్ పార్లమెంట్ చరిత్రలో ఆమోదించిన అతి పెద్ద చట్టంగా 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం చెబుతారు. ఎందుకు ?
జ: ఇందులో 321 నిబంధనలు, 10 షెడ్యూల్, 14 భాగాలు ఉన్నాయి.
3) రాజ్యాంగ నిర్మాతలు 70శాతానికి పైగా అంశాలను అంటే 247 అంశాలను ఏ చట్టం నుంచే స్వీకరించారు ?
జ: 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం
4) ఏ చట్టాన్ని భారత రాజ్యాంగానికి నకలు (జిరాక్స్ కాపీ) లాంటిదని చెబుతారు ?
జ: 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం
5) 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టంతో సుప్రీంకోర్టును ఎలా మార్చారు ?
జ: ఫెడరల్ కోర్టుగా
6) రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఏర్పాటు, భారత్ లో సమాఖ్య తరహా విధానం ఏ చట్టం ప్రకారం ఏర్పాటయ్యాయి ?
జ: 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం
( నోట్: సైమన్ కమిషన్ సిఫార్సులకనుగుణంగా ).
7) కేంద్ర, రాష్ట్ర, ఉమ్మడి జాబితాగా అధికారాల విభజన, భారత్ నుంచి విభజించి బర్మా, బీరార్ ను ఏర్పాటు ఏ చట్టం ప్రకారం జరిగాయి ?
జ: 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం
8) 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం ప్రకారం భారత రాజధానిని ఢిల్లీ ఎక్కడికి మార్చారు ?
జ: న్యూఢిల్లీకి
9) 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం ‘‘మన దేశంలో నూతన బానిసత్వానికి నాంది’’ వంటిది అన్నది ఎవరు ?
జ: గాంధీజీ
10) ‘‘అసమంజసమైనది, అనంగీకారమైనది, ఆచరణకు నోచుకోనిది,మొత్తంగా చెడ్డది’’ అని ఏ చట్టాన్ని ఉద్దేశించి మహ్మదాలి జిన్నా అన్నారు ?
జ: 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టం
11) ‘‘పటిష్టమైన బ్రేకుల వ్యవస్థ కలిగిన ఇంజన్ లేని వాహనం’’ 1935 భారత ప్రభుత్వ చట్టాన్ని ఉద్దేశించి అన్నదెవరు ?
జ: నెహ్రూ
12) ‘‘భారత ప్రజలపై బ్రిటీష్ ప్రభుత్వం బలవంతంగా రుద్దబడిన చట్టం’’ అని అన్నదెవరు ?
జ: ప్రొఫెసర్ కెటీ షా