Site icon

04 NOV 2022 CURRENT AFFAIRS

ఆర్మీ యూనిఫామ్ కి మేథో హక్కులు

కెనడాలో హిందూ వారసత్వ నెలగా నవంబర్

 

డ్రాపౌట్లలో 11వ స్థానంలో తెలంగాణ : 2021-22 యూడైస్ను విడుదల చేసిన కేంద్రం

 

భూ వాతావరణంలోకి రీశాట్

Exit mobile version