మా వెబ్ సైట్లో  (telanganaexams.com) వివిధ సబ్జెక్టులకు సంబంధించిన మాక్ టెస్టులు మీకు అందుబాటులో ఉంటాయి. ప్రతిరోజు మాక్ టెస్టులతో ప్రాక్టీస్ చేయడం ద్వారా మీరు ఆయా సబ్జెక్టులలో మీ ప్రిపరేషన్ ఏ స్థాయిలో ఉందో అంచనా వేసుకోవచ్చు.

Leave a Reply