ప్రాచీన తెలంగాణ చరిత్ర

1) రాష్ట్రంలో కొత్తరాతి యుగం నాటి మట్టి పాత్రలు ఎక్కడ బయటపడ్డాయి ?
జ: మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో ఉట్నూరులో.
2) బూడిద కుప్పలు, 13 రకాల మట్టి పాత్రలను ఎక్కడ కనుగొన్నారు ?
జ: ఉట్నూరులో
3) ఇనుము వాడకం ఏ యుగంలో ప్రారంభమైంది ?
జ: లోహ యుగం (బృహత్ శిలా యుగం)
4) తెలంగాణలో బృహత్ శిలాయుగం సమాధులు ఎక్కడ బయటపడ్డాయి ?
జ: మహబూబ్ నగర్ జిల్లాలో.
5) బృహత్ శిలా యుగానికి చెందిన సమాధులను ఏమని పిలుస్తారు ?
జ: కెయిరన్ లేదా రాక్షసగుళ్ళు (డాల్మెన్)
6) రాక్షస గుళ్ళల్లో వేటిని ఉంచేవారు ?
జ: మానవుల ఎముకలు, ఇనుప పనిముట్లు, రాగి, మట్టి పాత్రలు
7) రాష్ట్రంలో మెన్ హిర్ సమాధులు ఎక్కడ బయటపడ్డాయి ?
జ: నల్లగొండ జిల్లా వలిగొండలో
8) తెలంగాణలో చిస్ట్ సమాధులు ఎక్కడ ఉన్నాయి ?
జ: ఆదిలాబాద్ తప్ప అన్ని జిల్లాల్లో
9) డాల్మన్ శవపేటికలు రాష్ట్రంలో ఎక్కడ బయటపడ్డాయి ?
జ: మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అమ్రాబాద్ దగ్గర
10) చనిపోయిన వారికి గుర్తుగా సమాధిపై పెద్ద శిలా స్థంభం నిలిపి ఉంచే సమాధిని ఏమంటారు ?
జ: మెన్ హిర్ సమాధి
11) రాతి శవపేటికను గోయిలో పెట్టకుండా భూమ్మీద పెట్టి, దాని చుట్టూ రాళ్ళు పేర్చే సమాధిని ఏమంటారు?
జ: డాల్మన్ సమాధి
12) ఏనుగు ఆకారం ఉన్న శవపేటిక రాష్ట్రంలో ఎక్కడ బయటపడింది ?
జ: ఏలేశ్వరం
13) రాతి పూసల తయారీ కేంద్రం ఎక్కడ బయటపడింది ?
జ: కోటి లింగాల
14) గుర్రం అస్థిపంజరాలు బయటపడ్డ ప్రదేశం ఏది ?
జ: పోచంపాడులో
15) నల్గొండ జిల్లాలోని ఏ గుట్టల్లో ఫిల్మ్ నగర్ ఏర్పాటు చేయాలని రాష్ట్రం భావిస్తోంది ?
జ: రాచకొండ గుట్టలు
16) శ్రమ విభజన, పురుషాధిక్యం కలిగిన సమాజం ఏ యుగంలో ప్రారంభమైంది ?
జ: తామ్ర శిలా యుగం
17)వరిని పండించడం ఎప్పటి నుంచి మొదలైంది ?
జ: బృహత్ శిలా యుగంలో