మెయిన్స్ దాకా TS POLICE (SI) COURSE

మెయిన్స్ దాకా TS POLICE (SI) COURSE

TS POLICE SI కి ప్రిపేర్ అవుతున్న వారి కోసం ఈ కోర్సును మెయిన్స్ వరకూ పొడిగిస్తున్నాం. గతంలో ఉన్న రేటకంటే 50శాతం తక్కువ ధరకు అందిస్తున్నాం.
TS MAINS కోసం ప్రత్యేకంగా ఎలాంటి MOCK/GRAND TESTS ఉండవు. అన్ని సబ్జెక్టుల నుంచి UPDATED MOCKTESTS, CURRENT AFFAIRS మాత్రం కంటిన్యూ అవుతాయి.

ఈ TEST SERIES: 31 మార్చి 2023 వరకూ మాత్రమే ఉంటుంది.

రూ.600 లకే  మరో 7 నెలల పాటు కోర్సు కంటిన్యూ అవుతుంది.

TS POLICE (SI) MOCK TESTS SERIES (UPTO MAINS) జాయిన్ అవ్వడానికి లింక్

https://atvqp.courses.store/87662?utm_source%3Dcopy-link%26utm_medium%3Dtutor-course-referral%26utm_campaign%3Dcourse-overview-app

Telangana Exams Plus app download link

http://Download Now: http://on-app.in/app/home/app/home?orgCode=atvqp