Sunday, January 17
Shadow

Tag: day 22-spoken english

DAY 22- SPOKEN ENGLISH

Spoken English
WORK SHEET ALL-3 1. వారు ఇంటిని రీమోడల్ చేయాలి అనుకుంటున్నారు. ---------------------------------------- నిన్న మీరు సినిమా కి వెళ్ళారు. ---------------------------------------  మీరు ఇప్పుడు ప్రశ్నలు అడుగుతున్నారు. ------------------------------------------ ఇంకో రెండు ఉదాహరణలు ఇస్తే 25 అవుతాయి. ------------------------------------------- నువ్వు వస్తే నేను హ్యాపీగా ఫీలవుతాను. ---------------------------------------  అతను ఇప్పుడు మీ మాటలు వింటున్నాడు. --------------------------------------- కుమార్ రేపు రికార్డ్స్ సబ్ మిట్ చేయాలి అనుకుంటున్నాడు. -------------------------------- నేను ఈరోజు పేపర్ చదవలేకపోయాను. -------------------------------- నిన్న నువ్వు హ్యాపీగా ఉన్నావు. -------------------------------- మీరు నన్ను నమ్మార...