ఉచిత కంప్యూటర్ కోర్సులు

న్యూ కర్సర్ ఆధ్వర్యంలో ఆగస్టు 5 నుంచి ఉచిత కంప్యూటర్ కోర్సులకు దరఖాస్తులు ఆహ్వానిస్తున్నారు. సుందరయ్య విజ్ఞాన భవన్ లోని న్యూ కర్సర్ ఆఫీసులో నిర్వహించే  ఈ… Read More »

తెలంగాణ జాగృతి ఆధ్వర్యంలో జాబ్ మేళా

తెలంగాణ జాగృతి మరో జాబ్ మేళా నిర్వహిస్తోంది.  హైదరాబాద్ తో పాటు 15 పట్టణాల్లో ఇవాళ్టి నుంచి ఆగస్టు 25 వరకు జాబ్ మేళా జరుగుతుంది.  ఉదయం… Read More »

గ్రామీణ నిరుద్యోగులకు ఉచిత శిక్షణ

తెలంగాణలోని గ్రామీణ నిరుద్యోగ యువతకు ఉచిత శిక్షణ అందించనుంది స్వామి రామానంద తీర్థ రూరల్ ఇనిస్టిట్యూట్.  దీన్ దయాల్ ఉపాధ్యాయ గ్రామీణ కౌశల్య యోజన, భారత ప్రభుత్వం… Read More »