ఇండియన్ సివిల్ సర్వీసెస్

జిల్లా స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర, కేంద్ర స్థాయిల్లో ప్రభుత్వ పథకాల్లో కీలకపాత్ర వహించడంతో పాటు ప్రజలకు సేవ చేయాలనే లక్ష్యం ఉన్న వారు సివిల్ సర్వీసెస్ టార్గెట్… Read More »