ముస్లింల దండయాత్రలు

1) మొదటిసారిగా ముస్లింల దండయాత్ర ఎప్పుడు జరిగింది?
జ) క్రీ.శ.712.
2) మహమ్మద్ గజిని బిరుదులు ఏమిటి?
జ) షికన్, యమిన్ ఉద్ దౌలా.
3) భారతదేశంపై మహ్మద్ గజనీ ఎన్నిసార్లు యుద్దం చేశాడు?
జ) 17సార్లు.
4) యుద్దంలో ఘోరీని ఎవరు ఓడించారు?
జ) మౌంట్ అబూ,1178.
5) ఢిల్లీని ఎవరు ఆక్రమించారు?
జ) కుతుబుద్దీన్,1193.
6) జిజియా పన్నును భారతదేశంలో మొదటిసారి ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు?
జ) మహమ్మద్ బిన్ ఖాసిం (సింధ్ ప్రాంతంలో మొదట అమలు)
7) మహ్మద్ గజినీతో పాటు భారత్ కు వచ్చిన చరిత్రకారుడు ఎవరు ?
జ: అల్బెరూనీ ( తారిఖ్-ఇ-హింద్ అనే పుస్తకం రాశాడు)
8) ఘోరీ ప్రతినిధిగా ఢిల్లీని ఎవరు పాలించేవారు ?
జ: కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ ( ఘోరీ చనిపోయాక బానిస వంశాన్ని స్థాపించాడు )
9) భారతీయుల వైద్యశాస్త్రం, గణితం, చదరంగం క్రీడలను మధ్య ఆసియాకి పరిచయం చేసింది ఎవరు ?
జ: అరబ్బులు
10) పదేళ్ళ పాటు వారణాసిలో ఉండి సంస్కృతం నేర్చుకొని మన గ్రంథాలను చదివిన వారు ఎవరు ?
జ: అల్బెరూనీ
11) క్రీ.శ. 6వ శతాబ్దాలలో మక్కాలో ఇస్లాం మతాన్ని ఎవరు స్దాపించారు?
జ) మహ్మద్ ప్రవక్త.