భారత దేశం – అంతర్జాతీయ సరిహద్దులు

రాడ్ క్లిఫ్ రేఖ                 - భారత్ , పాకిస్థాన్
రాద్ క్లిఫ్ రేఖ                 - భారత్ , బంగ్లాదేశ్
నియంత్రణ రేఖ (LOC) - భారత్ , పాకిస్థాన్
డ్యూరాండ్ రేఖ               - భారత్ , ఆఫ్ఘనిస్తాన్
24 డిగ్రీల సమాంతర రేఖ (అక్షాంశం) - భారత్, పాకిస్తాన్
మెక్ మోహన్ రేఖ            - భారత్ - చైనా (ఈస్ట్ సైడ్)
వాస్తవాధీన రేఖ (LOAC )- భారత్ - చైనా ( వెస్ట్ సైడ్)
పాక్ జల సంధి                 - భారత్, చైనా
మన్నార్ సింధు శాఖ        - భారత్, శ్రీలంక
సియాచిన్ గ్లేసియర్           - భారత్ - పాకిస్థాన్
సర్ క్రీక్                             - భారత్, పాకిస్తాన్
అరకాన్ యోయో పర్వతాలు - భారత్, మయన్మార్
ఫరక్కా బ్యారేజ్                    - భారత్, బంగ్లాదేశ్