భారత దేశంలో సాంస్కృతిక సంస్థలు

1) సంగీతం, నాట్యం, నాటకాలను ప్రోత్సహించేందుకు సంగీత నాటక అకాడమీని ఎప్పుడు స్థాపించారు ?
జ: 1953లో ఢిల్లీలో
2) ఢిల్లీలో రవీంద్రుని రంగశాల కార్యక్రమాలను ఎవరు నిర్వహిస్తారు ?
జ: సంగీత నాటక అకాడమీ
3) దేశ, విదేశాల్లో భారతీయ కళలపై అవగాహన పెంపొందించేందుకు ఏరాటైన అకాడమీ ఏది ?
జ: లలిత కళా అకాడమీ
4) లలిత కళా అకాడమీ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో నడుస్తుంది ?
జ: కేంద్ర సాంస్కృతిక శాఖ
5) లలిత కళా అకాడమీ ప్రస్తుత ఛైర్మన్ ఎవరు ? ఈ పదవికి అర్హులను ఎవరు నియమిస్తారు ?
జ: కళ్యాణ్ కుమార్ చక్రవర్తి, రాష్ట్రపతి నియమిస్తారు.
6) లలిత కళా అకాడమీ 60 వ వార్షికోత్సవం సందర్భంగా ఢిల్లీలో నిర్వహించిన ఉత్సవం పేరేంటి ?
జ: స్పిరిట్ ఆఫ్ ఢిల్లీ
7) అకాడమీ వెలువరించే జర్నల్స్ ఏవి ?
జ: లలిత కళాయావినియెంట్ (ఇంగ్లీష్), సంకలీన్ కళా జర్నల్ (హిందీ)
8) సంగీత నాటక అకాడమీకి చెందిన లైబ్రరీ ఎక్కడ ఉంది ? ఇక్కడ ఎన్ని సంగీత పరికరాలను ప్రదర్శిస్తున్నారు ?
జ: ఢిల్లీలోని రవీంద్ర భవన్ లో. 200కు పైగా సంగీత పరికరాలు
9) సంగీత నాటక అకాడమీ అవార్డు కింద ఎంత మొత్తం బహుకరిస్తారు ?
జ: లక్ష రూపాయలు