ఢిల్లీ సుల్తానులు(1206 1526)

1) భారతదేశాన్ని పాలించిన మొదటి ముస్లిం పాలకుడు ఎవరు?
జ) కుతుబుద్దీన్ ఐబక్ (బానిస వంశ స్థాపకుడు)
2) విజయనగరం బహమనీ రాజ్యాలను ఎవరు స్దాపించారు?
జ) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్.
3) జిజియా పన్నును బ్రాహ్మణులపై ఎవరు విధించారు?
జ) ఫిరోజ్ షా తుగ్లక్.
4) లోడీ వంశాన్ని స్దాపించినది ఎవరు?
జ) బహలుల్ లోడీ.
5) ఆగ్రా పట్టణాన్ని ఎవరు నిర్మించారు?
జ) సికిందర్ లోడీ.
6) మొగలు సామ్రాజ్యాన్ని ఎవరు స్దాపించారు?
జ) బాబర్,1526.
7) ఇండియాలో సితార్, తబలాను ఎవరు ప్రవేశపెట్టారు?
జ) అమీర్ ఖుస్రో.
8) పాండ్యుల రాజధాని ఏది?
జ) మధురై.
9) కాకతీయుల రాజధాని ఏది?
జ) ఓరుగల్లు
10) కాకతీయుల్లో గొప్పవాడు ఎవరు?
జ) గణపతిదేవుడు.
11) కాకతీయ రాజ్యాన్ని ఏలిన మహిళ ఎవరు?
జ) రుద్రమదేవి.
12) రజియా సుల్తానా భారతదేశాన్ని ఎప్పుడు పరిపాలించింది?
జ) క్రీ.శ.1236 40.
13) నజీరుద్దీన్ యొక్క ప్రధానమంత్రి ఎవరు?
జ) బాల్బన్.
14) మొత్తం ఢిల్లీ సుల్తానుల్లో గొప్పవాడు ఎవరు?
జ) అల్లావుద్దీన్ ఖిల్దీ.
15) దౌలతాబాద్ కోటను ఎవరు నిర్మించారు?
జ) మహ్మద్ బీన్ తుగ్లక్.
16) వృద్దులకు పెన్షన్ ఇచ్చిన మొదటి ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ) మహ్మద్ బిన్ తుగ్లక్.
17) ఖలీఫా అనే బిరుదును పొందిన సుల్తాన్ ఎవరు?
జ) ముబారక్
18) మొదటి పానిపట్టు యుద్దం ఎప్పుడు జరిగింది?
జ) 1526 ఏప్రిల్ 21.
19) ఇబ్రహీం లోడీకి మద్దతుగా సైన్యాన్ని ఏర్పాటు చేసినవారెవరు?
జ) రాజా విక్రమజీత్.
20) మద్యపానాన్ని నిషేధించిన తొలి ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ) బాల్బన్.
21) వరంగల్ పేరును సుల్లాన్పూర్గా మార్చినది ఎవరు?
జ) మహ్మద్ బిన్ తుగ్లక్.
22) ముస్తఫా ఇ ముమాలిక్ అంటే ఏమిటి?
జ) ఆడిటర్ జనరల్.
23) ఢిల్లీ సుల్తానుల అధికార భాష ఏది?
జ) పారశీ.
24) పారశీ హిందీ భాషల సమ్మేళనం ఏది?
జ) ఉర్దూ.
25) యుద్దభూమిలో చనిపోయిన ఢిల్లీ సుల్తాన్ ఎవరు?
జ) ఇబ్రహీం లోడి.
26) జామా మసీదును నిర్మించినది ఎవరు?
జ) సికిందర్ లోడీ.
27) వెండి కొరత కారణంగా వెండికి బదులు 1330లో కరెన్సీ కింద రాగి నాణేలను ప్రవేశపెట్టింది ఎవరు ?
జ: మహ్మద్ బిన్ తుగ్లక్
28) దివాన్ ఇ ఖైరత్ అంటే ఏంటి ?
జ: ప్రజా పనుల కోసం ప్రత్యేక శాఖ (ఫిరుజ్ తుగ్లక్ కాలంలో)
29) ఆర్థిక శాఖకు ప్రతినిధిని ఏమనేవారు ?
జ: దివాన్ -ఇ-వజారత్ (వజీర్)
30) ప్రభుత్వ ధర్మాదాయ, ధార్మిక శాఖకు అధిపతిని ఏమని పిలిచేవారు ?
జ: దివాన్ - ఇ- రిసాలత్
31) ఢిల్లీ సూల్తాన్ల కాలంలో న్యాయశాఖ అధిపతి ఎవరు ?
జ: కాజీ-ఉల్- కుజత్
32) మొట్టమొదట వెండి టంకాలను జారీ చేసినది ఇల్టుట్ మిష్. అయితే వీటిమీద ఉండే బొమ్మ ఏది ?
జ: గుర్రంమీద కూర్చున్న రాజు బొమ్మ
33) సబక్ -ఇ-హింద్ అనే కొత్త భారతీయ శైలిని సృష్టించినది ఎవరు ?
జ: అమీర్ ఖుస్రూ