కరెంట్ ఎఫైర్స్ , జీకే కు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏయే టాపిక్స్ గతంలో కవర్ అయ్యాయి ?

కరెంట్ ఎఫైర్స్ , జీకే కు ఎలా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఏయే టాపిక్స్ గతంలో కవర్ అయ్యాయి ?